O mnie

Jestem rodowitym ostrowianinem. Urodziłem się 12 sierpnia 1977 roku. Od wielu lat jestem bardzo zaangażowany w sprawy edukacji i politykę społeczną. Na bieżąco śledzę nowości edukacyjne pojawiające się w dziedzinie nauczania, wychowania oraz profilaktyki. Mam szerokie zainteresowania, do których należą: edukacja, polityka, zarządzanie, public realtions, marketing, psychologia, informatyka, literatura.
WYKSZTAŁCENIE

  • LIPIEC 2014 Podyplomowe Studia z zakresu Resocjalizacji i Socjoterapii
  • LIPIEC 2006 Podyplomowe Studia Public Relations i Zarządzania Kryzysami – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
  • 2001 – 2003 Politechnika Opolska w Opolu – Kierunek Informatyka specjalność Sieci Komputerowe i Systemy Bazy Danych – Tytuł Magistra
  • 2000 – 2002 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie – trzy semestralne Studia Podyplomowe w zakresie Matematyki
  • 1997 – 2000 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie – kierunek Informatyka – tytuł Licencjata
  • 1992 – 1997 Technikum Elektroniczno – Mechaniczne w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim (technik elektronik o specjalności systemy komputerowe)

Ponadto ukończyłem wiele form doskonalenia zawodowego. Do najważniejszych z nich należą:

  • 2007 kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą
  • 2013 kurs tutorski SZKOŁY TUTORÓW w Colegium Wratislaviense we Wrocławiu i otrzymałem CERTYFIKAT TUTORA

W grudniu 2001 roku zostałem egzaminatorem ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych). W 2002 roku otrzymałem Certyfikat Lidera Programu Intel Nauczanie ku Przyszłości, a rok później zostałem trenerem Programu Intel Nauczania ku Przyszłości. W 2006 roku zostałem egzaminatorem ECDL-A – poziom zaawansowany.

Moja Rodzina

Mam żonę Kamilę i dwie córeczki: Agatę i Antoninę. Moja żona jest dyplomowanym nauczycielem języka angielskiego i języka niemieckiego. Starsza córka Agata ma 16 lat i rozpoczęła naukę w liceum na kierunku biologiczno – chemicznym. Młodsza córka Antosia ma prawie pięć lat i uczęszcza do przedszkola. Żona i córka Antosia to zodiakalne skorpiony, a córka Agata jest zodiakalnym koziorożcem. Od kilku lat mamy również wspaniałego psa rasy golden retriver, który wabi się Czako.

Od 1999 roku pracowałem w oświacie. Jestem dyplomowanym nauczycielem matematyki i informatyki. Od 1 września 2007 roku do końca października 2015 roku pełniłem funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim – największej placówki w powiecie. Moje życie zawodowe związane jest z edukacją i Ostrowem Wielkopolskim. Wcześniej pracowałem w IV Liceum Ogólnokształcącym, Liceum Ogólnokształcącym Spółdzielni Oświatowej, Publicznym Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II oraz dawnej Szkole Podstawowej nr 3. Ponadto byłem nauczycielem w Szkole Podstawowej w Radłowie. Poza tym prowadzę szkolenia dla wielu firm i instytucji szkoleniowych, m. in. EKO-TUR, ODN Kalisz, ODN Piła, ODN Leszno, ODN Konin, INVESTIN, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, BRAS i innych. Przez kilka lat byłem wykładowcą przedmiotów informatycznych na Ostrowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. W 2002 roku zostałem nominowany do ogólnopolskiego tytułu Nauczyciel Roku. Za swoje osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej otrzymałem w roku 2011 Nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, a w roku 2012 Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. W październiku 2015 roku uzyskałem nominację do ogólnopolskiego tytułu SUPER DYREKTOR SZKOŁY i zostałem wyróżniony nagrodą specjalną w tym konkursie organizowanym pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. W bieżącym roku miałem zajęcia ze studentami w kaliskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Wykładałem przedmiot „Etyka w instytucjach publicznych”. Od 2015 roku pełnię mandat Senatora RP z okręgu 95 obejmującego powiaty: ostrowski, ostrzeszowski, krotoszyński i kępiński.

Moja praca

Moje mocne strony

Jestem zodiakalnym lwem, który niewątpliwie posiada zdolności przywódcze. Cechuję się kreatywnością, przedsiębiorczością i odpowiedzialnością. Przede wszystkim cenię sobie dokładność, punktualność, lojalność i sumienność. Łatwo nawiązuję kontakty interpersonalne. Uważam, że każdy człowiek powinien się nieustannie rozwijać i zdobywać nowe umiejętności. Lubię podejmować nowe wyzwania i realizować różnorodne projekty. W pełni angażuję się w działania, które realizuję. Potrafię pracować w grupie i budować wokół siebie zespół zaangażowanych osób. Pomagają mi w tym zdolności negocjacyjne. Mam też oczywiście słabe strony, ale nie będę ich tutaj ujawniał 😉

Działalność społeczna

W 2012 roku założyłem Stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi”. Stowarzyszenie to jest organizacją pozarządową działającą na rzecz szeroko pojętej edukacji, nauki i kultury. Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy jakości życia społeczeństwa oraz jego zrównoważonego rozwoju. Jest to jedno z najprężniej działających stowarzyszeń w regionie (www.ludziedlaludzi.com) Od kilkunastu lat chętnie angażuję się w wiele inicjatyw na rzecz miasta i mieszkańców. Za swoje działania dla społeczności Ostrowa Wielkopolskiego otrzymałem nominację do tytułu Ostrowianin roku 2012.

Działalność polityczna

W 2010 roku zostałem Radnym Powiatu Ostrowskiego startując z drugiej pozycji na liście. Zdobyłem wówczas 783 głosy. W Radzie Powiatu w kadencji 2010-2014 byłem przewodniczącym Komisji Rewizyjnej oraz członkiem komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu. W 2014 roku startując z pierwszej pozycji w okręgu nr 3 zdobyłem 1300 głosów. Do początku listopada 2015 roku byłem wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Ostrowskiego. Startując w wyborach parlamentarnych w okręgu nr 95 do Senatu RP zdobyłem 46 949 głosów i uzyskałem mandat Senatora RP.